Какво е статистика?


Какво е статистика?

Статистиката е приложна математическа дисциплина, която изучава добиването на информация чрез анализ и интерпретация на емпирични данни, използвайки теорията на вероятностите. Днес статистиката е широко приложима в управлението, бизнеса, естествените и социалните науки, в интернет приложения.


История на статистиката

Някои учени полагат точно произхода на статистиката през 1663, когато е публикуван Natural and Political Observations upon the Bills of Mortality от Джон Грант. Ранните приложения на ститистическото мислене произлизат от нуждата на държавите да базират политиката си върху демографски и икономически данни, оттук и етимологията на стат- (конкретно думата произлиза от среднолатински: statisticum - лекционен курс по държавни въпроси, stat-, подобно на state - държава, estate - земя, владение, собственост (англ.), etat (фр.) - държава, от лат. status - положение, състояние. Обсегът на дисциплината статистика се разширил през ранния 19 век, започвайки ва включва събирането и анализа на данни като цяло. 

 

{START_COUNTER}